O nama

  • Slika /PU_SK/O NAMA/kartazupanije.gif
  • Slika
 
U skladu sa Zakonom o policiji, policijska uprava na području za koje je osnovana prati i analizira stanje sigurnosti te pojave koje pogoduju nastanku i razvitku kriminaliteta. Organizira, usklađuje, usmjerava i nadzire rad policijskih postaja. Izravno sudjeluje pri obavljanju složenijih poslova iz djelokruga rada policijske postaje te obavlja i provodi utvrđene mjere u graničnoj kontroli i osiguranju državne granice. Zatim, poduzima mjere radi zaštite određenih osoba i objekata te obavlja druge poslove utvrđene posebnim propisima.


Sjedište Policijske uprave šibensko-kninske nalazi se u Šibeniku na adresi:
Velimira Škorpika 5.
E-mail:sibensko-kninska@policija.hr
 
Radom Policijske uprave šibensko-kninske upravlja načelnik Sandro Santini, dipl. iur.
Tel. 022/347 229
Telefax: 022/347 329

Glasnogovornica Policijske uprave je Sanja Baljkas, mag.crim. 
Tel. 022/347-446