Služba kriminalističke policije

Slika /PU_SK/slike/odjel krim policije/krimzgrada.jpg

Analizira stanje i kretanje cjelokupnog kriminaliteta na području policijske uprave te surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama i tijelima državne vlasti na svom području u organizaciji prevencije i represije kriminala. Obavlja nadzor nad radom policijskih postaja i pruža im stručnu i tehničku pomoć. Sudjeluje u izradi propisa i drugih stručnih materijala.

Radom Službe upravlja voditelj.

Tel. 022/347 416
Telefax: 022/347 310