Služba kriminalističke policije

Slika /PU_SK/slike/odjel krim policije/krimzgrada.jpg

Analizira stanje i kretanje cjelokupnog kriminaliteta na području Policijske uprave; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama i tijelima državne vlasti na području Policijske uprave u organizaciji prevencije i suzbijanja kriminaliteta; obavlja poslove kriminalističko-obavještajne analitike; kriminalističkih evidencija i potraga, rada s informatorima te kibernetičke sigurnosti; obavlja nadzor nad radom policijskih postaja i pruža im stručnu i tehničku pomoć; sudjeluje u izradi Strateške procjene i drugih strateško-operativnih dokumenata na razini policijske uprave; sudjeluje u izradi propisa i drugih stručnih materijala; obavlja i druge poslove iz svog područja rada.
 
U Službi kriminalističke policije ustrojavaju se:
- Odjel općeg kriminaliteta
- Odjel ratnih zločina
- Odjel za očevide i kriminalističku tehniku
- Odjel organiziranog kriminaliteta, terorizma i ekstremnog nasilja
- Odjel kriminaliteta droga
- Odjel gospodarskog kriminaliteta i korupcije
- Kriminalističko-obavještajni odjel.

Radom Službe upravlja voditelj.

Tel. 022/347 416
Telefax: 022/347 310