Služba pravnih, financijskih i tehničkih poslova

Slika /PU_SK/slike/odjel zajednickih/zgrada.jpg

Obavlja poslove u svezi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa Policijske uprave; obrađuje predmete u sudskim postupcima koji se vode pred nadležnim sudovima; izrađuje upravne akte u svezi radnih odnosa djelatnika Policijske uprave; izravno se uključuje u rješavanje egzistencijalnih problema djelatnika Policijske uprave stradalih u službi ili povodom obavljanja službe; obavlja računovodstvene poslove, organizira godišnji popis sredstava Policijske uprave; razrađuje financijski plan Policijske uprave i izrađuje izvješća o financijskom poslovanju za potrebe ustrojstvenih jedinica Ministarstva; obavlja poslove ekonomata, nabave i uskladištenja određenih roba; skrbi o tekućem održavanju objekata i opreme; razvija, usklađuje, izrađuje, nadzire, planira i održava tehnički sustav za potrebe Policijske uprave; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Policijskih uprava; obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti.
 
U Službi pravnih, financijskih i tehničkih poslova ustrojavaju se:
- Odjel za pravne poslove i ljudske potencijale
- Odjel materijalno-financijskih poslova
- Odjel za tehniku.
 
Radom Službe upravlja voditeljica.

Tel. 022/347 415
Telefax 022/347 336