Ured načelnika

Ured načelnika nadzire rad i utvrđuje zakonitost postupanja; prikuplja podatke o svim događajima od sigurnosnog značaja iz djelokruga rada Ministarstva te aktivnostima ustrojstvenih jedinica Policijske uprave u cilju prosuđivanja stanja sigurnosti na području Policijske uprave i analitičke procjene učinkovitosti ustrojstvenih jedinica; izrađuje izvješća i prosudbe te surađuje s nadležnom ustrojstvenom jedinicom Ministarstva u sjedištu; analizira medijsku prezentaciju svih događaja i aktivnosti iz djelokruga rada Policijske uprave te pruža odgovore javnosti u dogovoru s načelnikom Policijske uprave; utvrđuje zakonitost postupanja djelatnika Policijske uprave, postupa povodom pritužbi građana, utvrđuje sve okolnosti težih povreda radne discipline, prati odluke nadležnih rukovoditelja u slučajevima lakših povreda radne discipline; zastupa načelnika Policijske uprave u postupcima na disciplinskom sudu; predlaže mjere za suzbijanje nezakonitosti i unaprjeđenje profesionalne etike.

   
Glasnogovornik Policijske uprave je Šime Pavić, dipl.kriminalist  
Tel.: 022/347 446
Faks: 022/347 329
E-mail: sime_pavic@mup.hr

Od ponedjeljka do petka, od 7 do 15 sati, predstavnici medija mogu telefonom, putem faksa ili elektronskom poštom postaviti upite vezane za događaje ili poslove u nadležnosti policije.


Uredom načelnika rukovodi zamjenik načelnika policijske uprave Ivica Kostanić.

Tel. 022/347 209