Izjava o pristupačnosti

Policijska uprava šibensko-kninska nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti odnosi se na mrežno sjedište:
Policijska uprava šibensko-kninska koje se nalazi na adresi https://sibensko-kninska-policija.gov.hr


Stupanj usklađenosti
Ove mrežne stranice djelomično su usklađene sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj
Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:
  • fotografije i ilustracije nemaju pridružen prikladni opis jer trenutna funkcionalnost sustava za objavu stranica unutar navedenih mrežnih sjedišta to ne podržava,
  • dio objavljenih dokumenata u PDF formatu nije strojno čitljiv zbog ulaznog formata dokumenta prije konverzije u PDF,
  • postoji dio slika koje imaju tekstualni sadržaj, a nisu logotip,
  • ne postoji opcija uključivanja fontova za osobe s disleksijom,
  • neke slike, dijagrami i grafovi ne sadrže kratki tekstualni opis,
  • video zapisi nemaju podnaslove na hrvatskom jeziku,
  • veličina ikona nije u skladu sa preporukama Smjernica za osiguravanje digitalne pristupačnosti,
  • djelomično je moguće kretanje kroz sadržaj stranica samo putem tipkovnice.

Policijska uprava šibensko-kninska radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.  

Priprema ove izjave o pristupačnosti
Ova je izjava sastavljena 22. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Ministarstva unutarnjih poslova.

Policijska uprava šibensko-kninska redovito će revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt
Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Policijsku upravu šibensko-kninsku.
Sve upite vezane uz pristupačnost gore navedenih mrežnih sjedišta korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: sibensko-kninska@policija.hr

Postupak praćenja provedbe propisa
Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.