Policijske postaje

Slika \ikone\sibenskokninska.png

Policijska postaja Šibenik s ispostavom Primošten

Ustrojava se kao policijska postaja I. kategorije radi obavljanja sljedećih poslova: zaštite života, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osoba, zaštite imovine, sprečavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja i njihovog dovođenja nadležnim tijelima, održavanja povoljnog stanja javnog reda, pružanja potrebite pomoći tijelima državne vlasti te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti radi osiguranja njihovih izvršnih odluka, izrade cjelovite sigurnosne prosudbe, vođenja kaznenog upisnika i ostalih propisanih evidencija; poslova suzbijanja nezakonitih migracija u sastavu postaje kao izdvojeni teritorijalni sektor ustrojava se Policijska ispostava Primošten, kojom upravlja voditelj ispostave.

Adresa: Stjepana Radića 79, Šibenik
Telefon:022/347 109
Telefax: 022/347 161
Policijska postaja Šibenik s ispostavom Primošten

Teritorijalna nadležnost:
Područje grada Šibenika sa mjestima Zablaće, Krapanj, Brodarica, Jadrtovac, Donje Polje, Vrpolje, Danilo, Perković, Žaborić, Grebaštica, Šparadići, Tromilja, Lozovac i Konjevrate; grad Skradin; općine Bilice, Primošten i Rogoznica.
Područje Policijske postaje Šibenik prostire se na površini od oko 747,67 km2, a nastanjeno je s približno 61 tisuću stanovnika.
Vidi više..

Policijska postaja Vodice

Ustrojava se kao policijska postaja III. kategorije radi obavljanja sljedećih poslova: zaštite života, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osoba, zaštite imovine, sprečavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja i njihovog dovođenja nadležnim tijelima, održavanja povoljnog stanja javnog reda, pružanja potrebite pomoći tijelima državne vlasti te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti radi osiguranja njihovih izvršnih odluka, izrade cjelovite sigurnosne prosudbe, vođenja kaznenog upisnika i ostalih propisanih evidencija, poslova u svezi izravnog ostvarivanja prava, obveza i pravnih interesa građana, pravnih osoba, državnih i drugih tijela u području unutarnjih poslova, poslova sigurnosti cestovnog prometa, poslova suzbijanja nezakonitih migracija.

Adresa: Lasan Ante Kabalera bb, Vodice
Telefon: 022/348 210
Telefax: 022/348 223
Policijska postaja Vodice

Teritorijalna nadležnost:
Područje grada Vodica, s prigradskim naseljima Srima, Gaćelezi, Čista mala, Čista velika, Grabovci i Dragišići; općine Tribunj, Tisno, Murter i Pirovac; mjesta Zaton i Raslina, te Šibensko gradsko kupalište Jadrija i zaseok Bogdanovići. Područje Policijske postaje Vodice prostire se na površini od oko 259.26 km2, a nastanjeno je s približno 24 tisuće stanovnika.
Vidi više..

Policijska postaja Drniš

Ustrojava se kao policijska postaja III. kategorije radi obavljanja sljedećih poslova: zaštite života, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osoba, zaštite imovine, sprečavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja i njihovog dovođenja nadležnim tijelima, održavanja povoljnog stanja javnog reda, pružanja potrebite pomoći tijelima državne vlasti te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti radi osiguranja njihovih izvršnih odluka, izrade cjelovite sigurnosne prosudbe, vođenja kaznenog upisnika i ostalih propisanih evidencija, poslova u svezi izravnog ostvarivanja prava, obveza i pravnih interesa građana, pravnih osoba, državnih i drugih tijela u području unutarnjih poslova, poslova sigurnosti cestovnog prometa, poslova suzbijanja nezakonitih migracija.

Adresa: Mate Grubišića 4, Drniš
Telefon:022/348 139
Telefax: 022/348 132
Policijska postaja Drniš

Policijska postaja Drniš obuhvaća područje čija se zamišljena granica, gledano s juga, proteže ušćem rijeke Čikole od mjesta Brnjica prema Jugu potom ušćem rijeke Krke prema sjeveru do mjesta Matase a potom nastavlja preko vrhova planina Promine i Svilaje između mjesta Čavoglave i Crivac preko brda Moseć prema Zagori gdje obuhvaća rubna mjesta Čvrljevo, Visoka, Ljubostinje i Radonić, do mjesta Pokrovnik državnom cestom D-33 a potom zapadno prema ušću rijeke Čikole.

Policijska postaja graniči na jugu sa PP Šibenik, na sjeveru sa PP Knin i PP Sinj na istoku sa PP Solin i na jugu sa PP Kaštela PU Spitsko-dalmatinska.

Područje PP Drniš obuhvaća područje grada Drniša sa 27 naselja , općinu Ružić sa 9 naselja , općinu Unešić sa 16 naselja i općinu Promina sa 11 naselja.  Područje policijske postaje Drniš proteže se na površini od 842.14 km2 na kojem živi 11 911 stanovnika, a gustoća naseljenosti je 14 , 14 stanovnika/ metru kvadratnom..

Na području policijske postaje Drniš nalazi se administrativno središte grada Drniša, stalna služba Općinskog suda u Kninu. Na postajnom području nalaze se: autobusni i željeznički kolodvor, DZ-a Drniš, niz bankarskih i novčarskih ustanova, niz ugostiteljskih objekata, kao i niz odgojno-obrazovnih ustanova od vrtića, osnovnih i srednje škole.

U sklopu Upravnih poslova u policijskoj postaji djeluju referade za strance i državljanstvo referada za oružje, referada za putovnice, osobne iskaznice, vozačke dozvole i registraciju vozila.

Policijskom postajom rukovodi načelnik .

Policijska postaja Knin

Ustrojava se kao policijska postaja II. kategorije radi obavljanja sljedećih poslova: zaštite života, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osoba, zaštite imovine, sprečavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja i njihovog dovođenja nadležnim tijelima, održavanja povoljnog stanja javnog reda, pružanja potrebite pomoći tijelima državne vlasti te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti radi osiguranja njihovih izvršnih odluka, izrade cjelovite sigurnosne prosudbe, vođenja kaznenog upisnika i ostalih propisanih evidencija, poslova u svezi izravnog ostvarivanja prava, obveza i pravnih interesa građana, pravnih osoba, državnih i drugih tijela u području unutarnjih poslova, poslova sigurnosti cestovnog prometa, poslova nadzora državne granice te poslova suzbijanja nezakonitih migracija.

Adresa: Knin, Tomislavova 34
Telefon:022/348 339 ; 348 361
Fax:  022/348 402

Teritorijalna nadležnost: Područje grada Knina i općina:  Biskupija,Kistanje, Ervenik, Kijevo i Civljane. Područje Policijske postaje Knin prostire se na površini od 1079 km2, a nastanjeno je s približno 22 tisuće stanovnika.
Vidi više...

Policijska postaja prometne policije Šibenik

Ustrojava se kao policijska postaja III. kategorije radi obavljanja poslova sigurnosti cestovnog prometa.

Adresa: Velimira Škorpika 5, Šibenik
Telefon: 022/347 411; 336 403
Telefaks: 022/ 347 345
E-mail:pprp.sibenik@mup.hr


Teritorijalna nadležnostPodručje Grada Šibenika, Vodica i Skradina; općine Bilice, Murter-Kornati, Pirovac, Primošten, Rogoznica, Tisno i Tribunj.Područje postaje prometne policije Šibenik prostire se na oko 997 km2 , a obuhvaća 43 km autoceste, 221.6 km državnih cesta, 140 km županijskih cesta i 195.9 km lokalnih cesta.
Osnovna zadaća Postaje prometne policije Šibenik je briga o sigurnosti prometa na cestama kao i svi ostali zadaci iz djelokruga Ministarstva unutarnjih poslova.
 
Upravljanje prometnom na cestamaCilj je upravljanja prometom osiguranje što bolje protočnosti i sigurnosti prometa, održavanje normalnih tokova javnog gradskog i individualnog prometa, odnosno, preusmjeravanje prometa. Upravljanje prometom može biti svakodnevno i povremeno. Svakodnevno upravljanje prometom obavlja se neposrednim fizičkim upravljanjem u vrijeme najvećih prometnih opterećenja a povremeno se upravlja prometom za vrijeme izvođenja opsežnijih građevinskih radova na cestama odnosno tijekom rekonstrukcije cestovnih površina, održavanja sportskih manifestacija i tijekom javnih okupljanja kad dolazi do većih poremećaja u prometu.Svake godine, s danom otvaranja Međunarodnog dječjeg festivala započinje s radom Prometna jedinica mladeži, koja je tijekom ljetnih mjeseci angažirana na nadzoru i upravljanju prometom na području grada Šibenika, a čine je polaznici srednje Prometno-tehničke škole. Pripadnici prometne jedinice mladeži rade u dvije smjene, ujutro i poslije podne, i svakodnevno na upućivanju u službu dobivaju konkretne zadatke s ciljem poboljšanja protočnosti prometa.
Nadzor prometa na cestama
Radi postizanja što boljeg nadzora prometa, područje Postaje prometne policije Šibenik, svakodnevno je tijekom 24 sata pokriveno pješačkim ophodnjama, te moto i auto-ophodnjama. Svakodnevne aktivnosti policijskih službenika usmjeravaju se sukladno vremenskim i prostornim raščlambama na prometno najugroženije prometnice i raskrižja.Uz redovite zadatke nadzora i upravljanja prometom, policijski službenici angažiraju se i za provođenje određenih preventivno-represivnih akcija u prometu, u skladu s obvezama koje proizlaze iz Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa Vlade RH. Ciljane preventivno-represivne akcije usmjerene su na prekršaje koji najčešće dovode do najtežih prometnih nesreća a njihov je cilj postizanje povoljnijeg stanja sigurnosti cestovnog prometa.
 Očevidi prometnih nesrećaPolicijski službenici Postaje prometne policije Šibenik, uz nadzor i upravljanje prometom na cestama, obavljaju i očevide prometnih nesreća. Očevidi se vrše kod prometnih nesreća u kojima ima poginulih i ozlijeđenih osoba, kao i kod prometnih nesreća s materijalnom štetom koju je djelatnicima policije dojavio netko od sudionika nesreće.O obavljenim očevidima prometnih nesreća sačinjavaju se Zapisnici.  Zainteresirane stranke informacije o Zapisnicima prometnih nesreća mogu dobiti radnim danom od 7 do 15 sati na broj telefona 022/347 312.
Policijskom postajom rukovodi načelnik Joško Periša.

Policijska postaja pomorske policije Šibenik

Ustrojava se kao policijska postaja II. kategorije radi obavljanja poslova nadzora državne granice na moru, kontrole teritorijalnog mora i unutarnjih morskih voda, zaštite suverenih prava nad epikontinentalnim i gospodarskim pojasom, poslove kontrole prelaska državne granice, nadzora iz području morskog ribarstva i sigurnosti plovidbe, poslova suzbijanja nezakonitih migracija i prekograničnog kriminaliteta.

Mjesto: Šibenik
Adresa: Velimira Škorpika 5, Šibenik
Telefon:022/347 117
Telefax: 022/347 162

Teritorijalno područje 

Postaje je morski prostor unutarnjih morskih voda koji se prostire na ukupnoj površini od 2676 km2 obuhvaća od granice sa PU zadarskom Murtersko more, Žutski i Sitski kanal, Kornatsko otočje, Samogradska vrata, Prokljansko jezero, Šibenski kanal te unutarnje morske vode do uvale Sičenica na granici sa PU splitsko-dalmatinskom, na kojoj površini se nalazi 285 otoka od kojih su 4 naseljena i to: Zlarin, Prvić, Kaprije i Žirje.
Stalni granični prijelaz za međunarodni promet putnika i roba u pomorskom prometu se nalazi u pomorskoj luci Šibenik ukupne površine 190 548 m2 , te sezonski granični prijelaz  za međunarodni promet putnika u pomorskom prometu u Pimoštenu ukupne površine 250 m2 .   

Državna granica na moru prostire se u dužini od 42 NM.

U morskom prostoru Policijske uprave šibensko-kninske nalaze se naseljeni otoci Krapanj, Prvić, Zlarin, Kaprije i Žirje, otok Obonjan na kojem ljeti kampiraju mladi iz zemlje i inozemstva te Kornati koji su, kao nacionalni park, atraktivna turistička destinacija za nautičare. Također su u priobalju turistički centri Rogoznica, Primošten, Skradin, Vodice, Pirovac i otok Murter koji su česta odredišta nautičara. Na području PU šibensko-kninske nalazi se ukupno 12 marina za nautički turizam te dva nacionalna parka «Kornati» i «Krka».

Stalni granični prijelaz  za međunarodni promet putnika i roba u pomorskom prometu otvoren je u pomorskoj luci Šibenik koja je specijalizirana luka za rasute terete i drvenu građu, a dio luke namijenjen je za promet putničkih brodova kao i plovila za šport i razonodu. Sezonski granični prijelaz za međunarodni promet putnika u pomorskom prometu Primošten namijenjen je isključivo za promet plovila za šport i razonodu i otvoren je samo tijekom turističke sezone od 1. travnja do 31. listopada svake godine.

Kroz službu operativnog dežurstva u Policijskoj postaji koordinira se postupanje policijskih službenika s drugim srodnim službama poglavito Lučkom kapetanijom, Carinom i službom radarskog osmatranja mora HRM-a temeljem čega se ciljano usmjerava služba na kopnu i moru.

Postaja pomorske policije Šibenik nalazi se u Šibeniku u gradskoj četvrti Mandalina.Policijskom postajom rukovodi načelnik.

Policijske postaje

POLICIJSKA POSTAJA ŠIBENIK S ISPOSTAVOM PRIMOŠTEN

Adresa:
Stjepana Radića 79, Šibenik


Telefon:
022/347 109
Telefax:
022/347 161

Teritorijalna nadležnost:
Područje grada Šibenika s mjestima Zablaće, Krapanj, Brodarica, Jadrtovac, Donje Polje, Vrpolje, Danilo, Perković, Žaborić, Grebaštica, Šparadići, Tromilja, Lozovac i Konjevrate; grad Skradin; općine Bilice, Primošten i Rogoznica.
Područje Policijske postaje Šibenik prostire se na površini od oko 747,67 km2, a nastanjeno je s približno 61 tisuću stanovnika.


POLICIJSKA POSTAJA VODICE

Adresa:
Lasan Ante Kabalera bb, Vodice

Telefon:
022/348 210
Telefax:
022/348 223

Teritorijalna nadležnost:
Područje grada Vodica, s prigradskim naseljima Srima, Gaćelezi, Čista mala, Čista velika, Grabovci i Dragišići; općine Tribunj, Tisno, Murter i Pirovac; mjesta Zaton i Raslina, te Šibensko gradsko kupalište Jadrija i zaseok Bogdanovići.
Područje Policijske postaje Vodice prostire se na površini od oko 259.26 km2, a nastanjeno je s približno 24 tisuće stanovnika.POLICIJSKA POSTAJA DRNIŠ

Adresa:
Mate Grubišića 4, Drniš
Telefon:
022/348 139
Telefax:
022/348 132
Teritorijalna nadležnost:
Područje grada Drniša; općine Promina, Ružić i Unešić.

Područje Policijske postaje Drniš prostire se na površini od 842 km2, a nastanjeno je s približno 14 tisuća stanovnika.
POLICIJSKA POSTAJA KNIN
Policijska postaja Knin
Adresa:
Knin, Tomislavova 34


Telefon: 022/348 339; 348 361
Fax:  022/348 402
Teritorijalna nadležnost:
Područje grada Knina i općina:  Biskupija,Kistanje, Ervenik, Kijevo i Civljane.
Područje Policijske postaje Knin prostire se na površini od 1079 km2, a nastanjeno je s približno 22 tisuće stanovnika.
POSTAJA PROMETNE POLICIJE ŠIBENIK


Adresa                                                                                                           

Velimira Škorpika 5, Šibenik
Telefon
022/ 347 411; 336 403
Telefaks:022/347 345
E- mail:pprp.sibenik@mup.hr
                                                                                               

Teritorijalna nadležnost

Područje Grada Šibenika, Vodica i Skradina; općine Bilice, Murter-Kornati, Pirovac, Primošten, Rogoznica, Tisno i Tribunj.


POSTAJA POMORSKE POLICIJE ŠIBENIKAdresa: Velimira Škorpika 5, Šibenik

Telefon : 022/347 117
Telefax: 022/347 162
                                                                                  Policijska postaja pomorske policije Šibenik
 
Teritorijalno područje Postaje je morski prostor unutarnjih morskih voda koji se prostire na ukupnoj površini od 2676 km2 obuhvaća od granice sa PU zadarskom Murtersko more, Žutski i Sitski kanal, Kornatsko otočje, Samogradska vrata, Prokljansko jezero, Šibenski kanal te unutarnje morske vode do uvale Sičenica na granici sa PU splitsko-dalmatinskom, na kojoj površini se nalazi 285 otoka od kojih su 4 naseljena i to: Zlarin, Prvić, Kaprije i Žirje.

Stalni granični prijelaz za međunarodni promet putnika i roba u pomorskom prometu se nalazi u pomorskoj luci Šibenik ukupne površine 190 548 m2 , te sezonski granični prijelaz  za međunarodni promet putnika u pomorskom prometu u Pimoštenu ukupne površine 250 m2 .   

Državna granica na moru prostire se u dužini od 42 NM.

 


 

Dokumenti i linkovi