Služba za granicu

Slika /PU_SK/slike/odjel za granicu/zgrada.jpg
Prati, analizira, usklađuje i organizira provođenje mjera i rješenja pri policijskim poslovima na državnoj granici, aerodromima i pomorskim lukama otvorenim za međunarodni promet, na teritorijalnom moru i unutrašnjim morskim vodama. Prati primjenu propisa o nadzoru i prelaženju državne granice te prati, analizira i koordinira poslove u vezi nezakonitih migracija.

Radom Odjela upravlja voditelj službe.

Tel. 022/347 142
Telefax: 022/347 320