Služba policije

Slika /PU_SK/slike/odjel policije/zgrada.jpg

Prati, analizira i prevenira stanje javnog reda, problematiku prijestupa i prekršaja. Prati stanje protueksplozijske zaštite, osiguranja javnih okupljanja, objekata i osoba te stručnog usavršavanja djelatnika. Surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama policijske uprave i tijelima lokalne uprave i samouprave na području županije. Organizira i obavlja nadzor nad radom policijskih postaja te im pruža stručnu drugu pomoć.

Radom Službe upravlja voditelj.

Tel. 022/347 136
Telefax: 022/347 319