Upravni poslovi Vodice

Adresa: Obala Juričev Ive Cote 10, prvi kat

Uredovno vrijeme za građane 7.30 – 13,00  sati (pon – pet), pauza 10,30-11,00 sati.

Prijavništvo i osobne isprave:

telefon: 022/347 173
 

Vozačke dozvole: 

telefon: 022/347 174

Zahtjevi za vozačke dozvole kao i uvjerenja iz evidencije vozača privremeno se do kraja epidemije podnose i rješavaju u Upravnim poslovima u sjedištu Policijske uprave u Šibeniku, Mandalina, Velimira škorpika 5, uz obavezni prethodni dogovor o terminu dolaska na telefon broj 347-457.

Statusna pitanja stranaca i državljanstvo:

telefon. 022/347 175

e-maila radna.dozvola.vodice@mup.hr

Voditeljica upravnih poslova:

telefon: 022/347 172

Pisarnica:

telefon: 022/347 176
 

telefax: 022/347 171

Obrasci zahtjeva za za prijavu prebivališta,odjavu prebivališta, promjenu adrese stanovanja, izdavanje uvjerenja o MBG-u, uvjerenja o prebivalištu i zahtjeva za osobne iskaznice i  putne isprave te pripadajuće uplatnice predižu se na šalteru broj 1. Na istom šalteru predaju se zahtjevi za izradu dokumenata te predižu izrađeni dokumenti. Obavijest o izrađenim dokumentima (osobne iskaznice i putovnice) može se dobiti putem SMS-a.