Upravni poslovi Drniš

Uredovno vrijeme za građane 7.30 – 14 sati (pon – pet)


Prijavništvo i osobne isprave:
 
telefon: 022/348 164
 

Registracija vozila: 

telefon: 022/348 168


Vozačke dozvole 

telefon: 022/348 163


Poslovi oružja:

telefon: 022/348 133

Voditeljica upravnih poslova:
 
telefon: 022/348 152

Obrasci zahtjeva za za prijavu prebivališta,odjavu prebivališta, promjenu adrese stanovanja, izdavanje uvjerenja o MBG-u, uvjerenja o prebivalištu i zahtjeva za osobne iskaznice i  putne isprave te pripadajuće uplatnice predižu se na šalteru 1 u šalter sali u prizemlju zgrade. Na istom šalteru predaju se zahtjevi za izradu dokumenata te predižu izrađeni dokumenti. Obavijest o izrađenim dokumentima ( osobne iskaznice i putovnice) mogže se dobiti putem SMS-a.)
 

Zahtjevi za registraciju vozila, odjavu vozila i izdavanje uvjerenja iz evidencije vozila i njihovih vlasnika podnose se  i rješavaju na šalteru 2 .

 

Zahtjevi za vozačke dozvole kao i uvjerenja iz evidencije vozača podnose se  i rješavaju na šalteru 2.

 
Zahtjevi za nabavku oružja podnose se u sobi 208 (prvi kat)