Upravni poslovi u sjedištu PU (Šibenik)

Od 18. srpnja 2022.g. novo uredovno vrijeme Odjela upravnih poslova i Odjela za državljanstvo i statusna pitanja stranaca za građane je u ponedjeljak, srijedu, četvrtak i petak od 8.00 do 13,30 uz pauzu od 10,00 do 10,30 sati, a utorkom od 10,00 do 13,30 i od 15,00 do 17,30 sati.

Prijavništvo i osobne isprave 
 

telefoni: 022/347 398; 347 452; 347 453

Registracija vozila

telefoni: 022/347 407; 347 456

Vozačke dozvole

telefon: 022/347 457
 
Poslovi oružja

telefon: 022/347 437

Voditeljica Odjela upravnih poslova

telefon: 022/347 402


Obrasci zahtjeva za prijavu prebivališta, odjavu prebivališta, promjenu adrese stanovanja, izdavanje uvjerenja o MBG-u, uvjerenja o prebivalištu i zahtjeva za osobne iskaznice i putne isprave te pripadajuće uplatnice predižu se na šalteru 1 (šalter sala desno). Zahtjevi za izradu dokumenata predaju se na šalterima 2, 3 i 4.  
Izrađene osobne iskaznice i putovnice predižu se na šalteru 3. Obavijest o izrađenim dokumentima (osobne iskaznice i putovnice) mogu se dobiti putem SMS-a.
 

Zahtjevi za registraciju vozila, odjavu vozila i izdavanje uvjerenja iz evidencije vozila i njihovih vlasnika podnose se na šalteru 1 i 2 (šalter sala lijevo).

 

Zahtjevi za vozačke dozvole kao i uvjerenja iz evidencije vozača podnose se na šalteru 3 (šalter sala lijevo)

 

Zahtjevi za nabavku oružja podnose se u sobi 3 (prizemlje lijevo).