Prijava kaznenog djela po privatnoj tužbi

Slika \PU_SK\slike\policija natpis5.jpg
Zakonom o policijskim poslovima i ovlastima (NN 76/09, 92/14, 70/19) i Pravilnikom o načinu postupanja policijskih službenika („Narodne novine“, broj 89/10 i 76/15) propisan je način postupanja policije prilikom zaprimanja prijave protiv nepoznatog počinitelja kaznenog djela za koje se progon poduzima po privatnoj tužbi.
 
Naime, u čl. 98.st.1. Pravilnika o načinu postupanja policijskih službenika je propisano da se navedena prijava ne zaprima ukoliko se radi o kaznenim djelima protiv časti i ugleda.  U tom slučaju podnosi se privatna tužba nadležnom sudu u roku od tri mjeseca od dana kada je ovlaštena fizička ili pravna osoba saznala za kazneno djelo i počinitelja.
 
Nadalje, način postupanja policije u slučaju kaznenih djela koja se progone po privatnoj tužbi propisan je člankom 63. Zakona o policijskim poslovima i ovlastima.
 
U stavku 3. navedenog članka propisano je da policijski službenik nije dužan poduzimati radnje  ako postoje osnove sumnje da je počinjeno kazneno djelo protiv časti i ugleda.
Ukoliko se policijski službenik zatekne na mjestu počinjenja kaznenog djela protiv časti i ugleda, na zahtjev oštećenika provjerit će identitet počinitelja te osobne podatke priopćiti oštećeniku.
Iako se za većinu kaznenih djela kazneni progon poduzima po službenoj dužnosti, za manji broj kaznenih djela zakonodavac je prepustio progon počinitelja osobi oštećenoj kaznenim djelom te se ona tada javlja u ulozi privatnog tužitelja. Riječ je o lakšim kaznenim djelima kod kojih ne postoji javni interes za kažnjavanjem počinitelja, radi čega nije potrebno da u kaznenom progonu sudjeluje državni odvjetnik kao posebno državno tijelo.
 
Kaznena djela koja se prema Kaznenom zakonu progone po privatnoj tužbi su:
 
-tjelesna ozljeda (čl. 117. st. 1. KZ),
-prisila (čl. 138. KZ),
-prijetnja (čl. 139. st. 1. KZ),
-kaznena djela protiv časti i ugleda (uvreda, kleveta, čl. 147. i 149. KZ),
-krađa stvari male vrijednosti (čl. 228. st. 2. KZ), utaja stvari male vrijednosti (čl. 232. st. 1., 2. i 4. KZ),
-pronevjera stvari male vrijednosti (čl. 233. st. 3. KZ),
-prijevara kojom je pribavljena mala imovinska korist, a počinitelj je išao za pribavljanjem takve koristi (čl. 236. st. 3. KZ),
-zlouporaba povjerenja (čl. 240. st. 1. KZ), ako ta imovinska kaznena djela nisu počinjena na štetu državne imovine, te
-neka druga imovinska kaznena djela počinjena prema bliskom srodniku (krađa, teška krađa, razbojništvo, neovlaštena uporaba tuđe pokretne stvari, prijevara, čl. 245. st. 4. KZ).
 
Oštećenik  za sva naprijed navedena kaznena djela koja se progone po privatnoj tužbi može podnijeti prijavu policiji, osim za kaznena djela protiv časti i ugleda.