Policijska postaja Drniš

Kontakt policajac Joško Vukušić


Tel: 022/348 139

I. kontakt područje obuhvaća područje grada Drniša zapadno do državne ceste D-33 u pravcu jugozapada, ulice Petra Krešimira IV, Vuka Mandušića, Serdara Nakića-Vojnovića, Put Knezova, Stjepana Radića, Bana Nehorića, Petra Svačića, Gojka Šuška i Kralja Zvonimira

Kontakt policajac Mihovil Budiša


Tel. 022/348 139

II. kontakt područje obuhvaća područja mjesta Badanj, Siverić, Tepljuh, Miočić, Biočić, a proteže se istočno od državne ceste D-33