Vodice

Policijska postaja Vodice nalazi se u sklopu Policijske uprave Šibensko-kninske, te obuhvaća područje grada Vodica, s prigradskim naseljem Srima, zatim mjesta od posebne državne skrbi Gaćelezi, Čista Mala, Čista Velika, Grabovci i Dragišići. Općina Tribunj, sa mjestom Sovlja, općina Tisno s mjestima Dubrava kod Tisnog, Dazlina, Ivinje, Jezera i Betina, općina Murter, općina Pirovac, s mjestima Putičanje i Kašić, te zaseok Muići, mjesta Zaton i Raslina te Šibensko gradsko kupalište Jadrija i zaseok Bogdanovići, na sveukupnoj površini od 259,26 km2. Na istočnom i sjeveroistočnom djelu postaja graniči sPolicijskom postajom Šibenik, a zapadnom s Policijskom upravom Zadarskom, Policijskom postajom Biograd.

Prema popisu stanovnika iz 2011. godine na ovom području obitavalo je 17479 stanovnika, sa gustoćom naseljenosti od 52,20 stanovnika / km2.
Grad Vodice je najveća i vodeća turistička destinacija u Šibensko-Kninskoj Županiji, u kojem u ljetnom periodu boravi najveći broj stranih i domaćih turista dok su navedene općine također vrlo dobro posjećene turističke destinacije.
Ovo područje je uglavnom turističko, a u istom je razvijeno malo poduzetništvo, ribarstvo, brodogradnja i manjim dijelom poljoprivreda.

Na ovom području u ljetnim mjesecima boravi oko 400 000 stranih i domaćih turista koji su uglavnom smješteni u hotelima, kampovima, marinama i privatnom smještaju, te u najvećoj mjeri pučanstvo ovoga kraja i živi od turizma. Na ovom području smješten je i najveći broj hotela, kampova i marina u Šibensko-Kninskoj Županiji, a od kojih je najveći broj u gradu Vodicama, gdje je smješteno 3 velika hotela i 2 manja hotela, marina, veći broj auto kampova, pansiona, odmarališta i apartmanskih naselja. Najveći kampovi u kojima boravi i najveći broj turista opredijeljenih za ovakav način ljetovanja nalaze se u Tisnom, «Jazine», i «Hostin», u Jezerima «Lovišće» i u Betini» Plitka Vala».

Za napomenuti je da se na ovom području nalazi i najveći broj caffe barova, diskoteka kao i noćnih barova, a koji uglavnom rade u ljetnom periodu.

Socijalna slika pučanstva koje prebiva na ovom području može se usporediti sa Županijskim prosjekom, a prema statističkim podacima najveći broj stanovništva postajnog područja prebiva u gradu Vodice i prigradskim naseljima (oko 12 000 osoba).

Područje policijske postaje nastanjeno je hrvatskim pučanstvom, te manjim postotkom nacionalnih manjina: srba, bošnjaka i dr.

Ovo područje poznato je i po brojnim javnim okupljanjima (fešte), i to u ljetnim mjesecima kada se na istima okuplja veliki broj posjetitelja.

Policijska postaja na području svoje teritorijalne nadležnosti obavlja poslove iz nadležnosti policije, dok se upravni poslovi (prijave promjene prebivališta i boravišta, izdavanje osobnih iskaznica, putovnica, prometnih i vozačkih dozvola, rješavanje statusnih pitanja stranaca, državljanstva i dr.) za građane i pravne osobe iz navedenih mjesta koja teritorijalno pripadaju ovoj policijskoj postaji, obavljaju u zgradi Upravnih poslova Vodice na adresi Obala Juričev Ive Cote 10 (prvi kat).


Policijskom postajom rukovodi načelnik Rade Bilić.