Policijska postaja Šibenik s ispostavom Primošten

Slika /PU_SK/slike/postaje/pp sibenik-thumb.jpg

Teritorijalna nadležnost: Područje grada Šibenika sa mjestima Zablaće, Krapanj, Brodarica, Jadrtovac, Donje Polje, Vrpolje, Danilo, Perković, Žaborić, Grebaštica, Šparadići, Tromilja, Lozovac i Konjevrate; grad Skradin; općine Bilice, Primošten i Rogoznica. Područje Policijske postaje Šibenik prostire se na površini od oko 747,67 km2, a nastanjeno je s približno 61 tisuću stanovnika. Vidi više..

Ustrojava se kao policijska postaja I. kategorije radi obavljanja sljedećih poslova: zaštite života, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osoba, zaštite imovine, sprečavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja i njihovog dovođenja nadležnim tijelima, održavanja povoljnog stanja javnog reda, pružanja potrebite pomoći tijelima državne vlasti te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti radi osiguranja njihovih izvršnih odluka, izrade cjelovite sigurnosne prosudbe, vođenja kaznenog upisnika i ostalih propisanih evidencija; poslova suzbijanja nezakonitih migracija u sastavu postaje kao izdvojeni teritorijalni sektor ustrojava se Policijska ispostava Primošten, kojom upravlja voditelj ispostave.

Adresa: Stjepana Radića 79, Šibenik
Telefon:022/347 109
Telefax: 022/347 161
Policijska postaja Šibenik s ispostavom Primošten