Policijska postaja Knin

Slika \PU_SK\slike\postaje\pp knin nova.jpg

Teritorijalna nadležnost: Područje grada Knina i općina:  Biskupija,Kistanje, Ervenik, Kijevo i Civljane. Područje Policijske postaje Knin prostire se na površini od 1079 km2, a nastanjeno je s približno 22 tisuće stanovnika. Vidi više...

Ustrojava se kao policijska postaja II. kategorije radi obavljanja sljedećih poslova: zaštite života, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osoba, zaštite imovine, sprečavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja, traganja za počiniteljima kaznenih djela i prekršaja i njihovog dovođenja nadležnim tijelima, održavanja povoljnog stanja javnog reda, pružanja potrebite pomoći tijelima državne vlasti te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti radi osiguranja njihovih izvršnih odluka, izrade cjelovite sigurnosne prosudbe, vođenja kaznenog upisnika i ostalih propisanih evidencija, poslova u svezi izravnog ostvarivanja prava, obveza i pravnih interesa građana, pravnih osoba, državnih i drugih tijela u području unutarnjih poslova, poslova sigurnosti cestovnog prometa, poslova nadzora državne granice te poslova suzbijanja nezakonitih migracija.

Adresa: Knin, Tomislavova 34
Telefon:022/348 339 ; 348 361
Fax:  022/348 402
Policijska postaja Knin