Preuzimanje rednog broja putem aplikacije redomat.mup.hr

Slika \PU_SK\slike\vijesti\redomat.mup.png
Foto: Ilustracija

U sjedištu Policijske uprave šibensko-kninske započelo je korištenje zadnje opcije programa redomat.mup.hr, opcije preuzimanja rednog broja putem mobilnog telefona.

Program redomat.mup.hr omogućava fizičko preuzimanje listića s brojem, ima opciju provjere preuzetog listića te opciju rezervacije termina.

Zadnja opcija, opcija preuzimanja rednog broja za tekući dan putem aplikacije, u funkciji je i građani mogu izabrati na izborniku za PU šibensko-kninsku.

Opcija preuzimanja rednog broja znači da građani mogu, za tekući dan, elektronski preuzeti broj i prije nego što su fizički pristupili u službene prostorije upravnih poslova. Osim poslova izrade osobne iskaznice i putovnice, na raspolaganju je rezerviranje termina za izradu vozačkih dozvola i prijave registracije vozila.


Broj koji je preuzet bit će prozvan po uobičajenom rasporedu pa osoba koja je broj preuzela u to vrijeme mora biti službenim prostorijama PU te pristupiti na šalter s kojeg je prozvana.

Opcija preuzimanja može se koristiti svaki radni dan od 7 sati s time da je početak rada sa strankama od 8 sati. Pozivamo građane da pažljivo koriste ovu opciju vodeći računa o tome koliko brojeva je ispred njih (o čemu aplikacija daje obavijest).

Ako je razvidno da osoba neće na vrijeme pristupiti u PU, a broj će biti prozvan, moguć je odustanak od preuzetog broja.

Stranica