Knin

Policijska postaja Knin  nalazi se u sjevernom dijelu Šibensko-Kninske županije. Policijska postaja Knin graniči istočno sa PP Sinj koja je u sastavu PU Splitsko-dalmatinske, zapadno sa PP Gračac i PP Benkovac koje su u sastavu PU Zadarske, te južno sa PP Drniš i PP Šibenik koje su u sastavu PU Šibensko-kninske, a graniči i sa susjednom Bosnom i Hercegovinom od mjesta Raštele na sjeveru do kote Jankovo brdo na krajnjem jugu u ukupnoj dužini granične crte od 49 km. U mjestu Strmica nalazi se stalni granični prijelaz za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu s BiH. 

Područje PP Knin prostire se na površini od 1079,2 km2. Obuhvaća i pokriva područja: 

  • Grad Knin sa pripadajućim naseljima : Ljubač, Žagrović, Vrpolje, Kovačić, Strmica, Golubić, Radljevac, Plavno, Polača, Potkonje, Oćestovo, ima ukupno 15 407 stanovnika
  • općina Biskupija sa pripadajućim naseljima, Orlić, Markovac, Vrbnik, Kosovo, Uzdolje, Zvjerinac, Riđane, Ramljane , sa 1 699 stanovnika,
  • općina Kistanje sa pripadajućim naseljima , Đevrske, Biovčino Selo, Gošići, Ivoševci, Kolašac, Krnjeuve, Modrino Selo, Nunić, Parčić, Smrdelji, Varivode , Zečevo sa 3 481 stanovnika
  • općine Ervenik , sa pripadajućim naseljima Radučić, Mokro Polje, Pađene, Oton sa 1 105 stanovnika
  • općina Kijevo sa 417 stanovnika
  • općina Civljane sa pripadajućim naseljen Cetina sa 239 stanovnika. 

Na području ove policijske postaje po popisu stanovništva 2011. godine živi 22 348 stanovnika.

Područjem pod nadležnošću PP Knin prolaze važni cestovni pravci: DC D-1, DC D-33, te DC D-59 . Na području policijske postaje Knin nalaze se administrativni centri Grada Knina i općina Biskupija, Kistanje, Ervenik, Kijevo i Civljane, stalna ispostava Općinskg državnog odvjetništva, Općinski sud, Prekršajni sud, autobusni i željeznički kolodvor, niz bankarskih i novčarskih ustanova, niz ugostiteljskih objekata, kao i niz odgojno-obrazovnih ustanova.

Policijska postaja na području svoje teritorijalne nadležnosti obavlja sve poslove iz nadležnosti policije te upravne poslove ( izdavanje osobnih iskaznica, putovnica, prometnih i vozačkih dozvola, rješavanje statusa stranih državljana, državljanstva i dr.).
 
Radom postaje rukovodi načelnik Ivan Vidović.