Poziv na razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama

Pozivaju se kandidati/kinje koji su podnijeli prijave na oglas za prijam namještenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Policijsku upravu šibensko-kninsku objavljen 1. rujna 2023.g.

FOTO: Ilustracija

Sukladno objavljenom Oglasu za prijam namještenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, PU šibensko-kninsku objavljenom dana 1. rujna 2023.g. u Narodnim novinama br. 101/2023 kao i na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave, Policijske uprave šibensko-kninske i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, u priloženom dokumentu objavljujemo Poziv na razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa za radno mjesto:
 
  1. SLUŽBA PRAVNIH, FINANCIJSKIH I TEHNIČKIH POSLOVA, ODJEL MATERIJALNO-FINANCIJSKIH POSLOVA - KUHAR – 1 izvršitelj
 
Razgovori (intervjui) sa kandidatima/tkinjama održati će se dana 02. listopada 2023. godine (ponedjeljak) u Policijskoj upravi šibensko-kninskoj, Velimira Škorpika 5, 22000 Šibenik (zgrada sjedišta Policijske uprave u Mandalini), I kat, soba br. 18, s početkom u 09,00 sati.
 
Kandidati/kinje koji udovoljavaju uvjetima iz oglasa, bit će obavješteni i osobno telefonom.
 
Po dolasku na razgovor (intervju) od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.
 
Kandidati /kinje koji ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane oglasom  kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na oglas za radno mjesto za koje  se obavlja razgovor, ne mogu pristupiti razgovoru.
 
Kandidati/kinje koji/e nisu pristupili razgovoru više se ne smatraju kandidatom u postupku.
 
Komisija kroz razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata/kinja za rad te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.
 
Rezultati razgovora (intervjua) vrednuju se bodovima od 0 do 10. Smatra se da je kandidat zadovoljio na razgovoru (intervjuu) ako je dobio najmanje 5 bodova.
 
Sve dodatne informacije kandidati/kinje mogu dobiti na telefon 022/347-415.
 
Komisija za provedbu oglasa

Pisane vijesti