Poziv na testiranje i razgovor

Testiranja kandidata održat će se 16. prosinca 2022.g. (petak) s početkom u 13,30 sati u prostorijama Policijske uprave šibensko-kninske, Šibenik, Velimira Škorpika kbr. 5

FOTO: Ilustracija

Komisija za provedbu javnog natječaja objavljenog dana 23. studenog 2022.g. u „Narodnim novinama” broj 137/2022, na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave i Policijske uprave šibensko-kninske, za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu šibensko-kninsku objavljuje
 
POZIV NA TESTIRANJE
KANDIDATIMA/KINJAMA
 
koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Policijsku upravu šibensko-kninsku, objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 137 i web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave i Policijske uprave šibensko-kninske, za sljedeća radna mjesta:
 
  1. POLICIJSKA POSTAJA DRNIŠ
upravni referent – 1 izvršitelj/ica
 
  1. POLICIJSKA POSTAJA KNIN
upravni referent – 1 izvršitelj/ica
 
koje će se održati  dana 16. prosinca 2022. godine (petak) s početkom u 13,30 sati u prostorijama Policijske uprave šibensko-kninske, na adresi Šibenik, Velimira Škorpika 5 (Mandalina) - dvorana u prizemlju zgrade sjedišta Policijske uprave.
 
KANDIDATI/KINJE KOJI/E UDOVOLJAVAJU UVJETIMA IZ JAVNOG NATJEČAJA I KOJI SE POZIVAJU NA TESTIRANJE O TOME ĆE BITI OBAVIJEŠTENI OSOBNO TELEFONSKIM PUTEM.
 
Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavljeni su na web stranici Policijske uprave šibensko-kninske https://sibensko-kninska-policija.gov.hr istovremeno s objavom javnog natječaja.
 
 
Kandidati/kinje koji nisu podnijeli/e pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima/kinjama prijavljenim na javni natječaj te će im biti dostavljena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatom/kinjama prijavljenim na javni natječaj. Obavijest će im biti dostavljena putem elektroničke pošte, a ukoliko u prijavi nisu naveli e-mail adresu, obavijest će im biti dostavljena poštanskom službom.

Sve dodatne informacije kandidati/kinje mogu dobiti na broj telefona 022/347-214.  

PRAVILA TESTIRANJA
 
Po dolasku na testiranje, od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem kao i osobe za koje se utvrdida nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radna mjesta za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju.
 
NAPOMENA: Kandidati/kinje koji dođu u zgradu gdje se održava testiranje nakon vremena određenog za početak testiranja, neće moći pristupiti testiranju.
 
Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata/kinja, isti će biti upućeni u dvoranu gdje će se održavati testiranje.
Testiranje se sastoji od pisane provjere znanja za koju se dodjeljuje od 0 do 10 bodova.

Smatra se da su kandidati/kinje zadovoljili/e na testiranju ako su dobili/e najmanje 5 bodova.
 
  1. Za vrijeme testiranja nije dopušteno:
            - koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;
            - koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
            - napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja provodi
              testiranje;
            - razgovarati s ostalim kandidatima/kinjama niti na drugi način remetiti
              koncentraciju kandidata/kinja; 
            - ukoliko pojedini kandidat/kinja prekrši pravila bit će udaljen/a s provjere znanja,
              a njegov/njezin rezultat Komisija neće priznati niti ocijeniti.
 

NAPOMENA: Za vrijeme boravka u prostorijama gdje se održava testiranje kandidati/kinje su dužni/e poštivati kućni red i postupati prema uputama Komisije za provedbu natječaja. U slučaju kršenja kućnog reda i nepridržavanja uputa službenih osoba, kandidati/kinje će biti upozoreni/e na primjeren način, a ako se i dalje nastave neprimjereno ponašati bit će udaljeni/e s testiranja te će se smatrati da su odustali/e od daljnjeg postupka testiranja.
 
Na razgovor (intervju) će se pozvati kandidati/kinje koji su ostvarili/le najviše bodova na testiranju i to 10 kandidata. Ako je na testiranju zadovoljilo manje od 10 kandidata, na razgovor će se pozvati svi kandidati koji su zadovoljili na testiranju. Svi kandidati koji dijele 10. mjesto nakon provedenog testiranja pozvat će se na razgovor (intervju).

Komisija kroz razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata/kinja za rad u državnoj službi te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.

Rezultati razgovora (intervjua) boduju se na isti način kao i testiranje odnosno  svakom pojedinom kandidatu/kinji se dodjeljuje određeni broj bodova od 0 do 10. Smatra se da su kandidati/kinje zadovoljili/e na razgovoru (intervjuu) ako su dobili/e najmanje 5 bodova.
 
Razgovor (intervju) s kandidatima obaviti će se u prostorijama Policijske uprave Šibensko-kninske, Šibenik, Velimira Škorpika 5 (Mandalina), dana 19. prosinca 2022.g. (ponedjeljak) s početkom u 09,00 sati, a o točnom terminu razgovora (intervjua) kandidati/kinje će biti pravovremeno obaviješteni.
 
                                                                                   Komisija za provedbu javnog natječaja
 

Pisane vijesti