Služba upravnih poslova, državljanstva i stranaca

Obavlja poslove prijavništva, osobnih i prometnih isprava, odobrenja za nabavu i registraciju oružja te izdavanja isprava u svezi oružja građana; obavlja upravne poslove u svezi utvrđivanja, stjecanja i prestanka hrvatskog državljanstva i rješavanja statusa stranaca vezano za kretanje, boravak i rad stranaca; obavlja poslove iz područja međunarodne zaštite, predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera za otklanjanje uočenih nedostataka u provedbi propisa; pruža stručnu pomoć i obavlja nadzor rada policijskih postaja; obavlja uredske poslove za potrebe policijske uprave; provodi prvostupanjski upravni postupak u vezi izdavanja odobrenja za reproduciranje glazbe u ugostiteljskim objektima, provodi postupak u vezi izdavanja odobrenja za izradu pečata i žigova s grbom Republike Hrvatske.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe upravnih poslova, državljanstva i stranaca ustrojavaju se:
- Odjel za upravne poslove
- Odjel za državljanstvo i strance.

Radom Službe upravlja voditeljica.

Pisarnica

Građani mogu predati različite podneske (molbe, zahtjeve, predstavke i sl.), uz dokaz o postojanju pravnog interesa za dostavu traženih podataka te uz propisani iznos upravne pristojbe; prijave na raspisani natječaj; pronađene predmete i isprave (predmeti i isprave se mogu predati i u najbližoj policijskoj postaji).
Nakon saznanja o pronalasku, odnosno nakon primljenog poziva, građanin pronađene predmete može preuzeti osobno ili uz valjanu punomoć, uz predočenje identifikacijske isprave i 20 kuna upravnih pristojbi.

Pisarnica, voditeljica, tel: 347-441.

Sve potrebne informacije mogu se dobiti na brojeve telefona:
 
Odjel za upravne poslove:
- voditeljica, tel: 347-402
  • Referada za osobne iskaznice tel: 347-452,
  • Referada za putovnice tel: 347-398,
  • Referada za vozačke dozvole tel: 347-407,
  • Referada za registraciju vozila tel: 347-456,
  • Referada za oružje tel: 347-305,
 
Odjel za državljanstvo i strance:
- voditeljica tel: 347-440
  • Referada za dozvole i rad stranaca tel: 347-442,
  • Referada za državljanstvo tel: 347-443,
 
 

 
.