Služba upravnih poslova, državljanstva i statusnih pitanja stranaca

Slika /PU_SK/slike/upravni/upravni.jpg

Obavlja poslove prijavništva, osobnih i prometnih isprava te dozvola za nabavu, držanje i nošenje oružja. Vodi postupak u svezi hrvatskog državljanstva, statusa stranaca i azila. Predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera za otklanjanje uočenih nedostataka u provedbi propisa. Pruža stručnu pomoć i obavlja nadzor nad radom policijskih postaja. Obavlja uredske poslove za potrebe policijske uprave. 

U sastavu Službe nalazi se: 

Pisarnica

Građani mogu predati različite podneske (zamolbe, zahtjeve, predstavke i sl.), uz dokaz o postojanju pravnog interesa za dostavu traženih podataka te uz propisani iznos upravne pristojbe; prijave na raspisani natječaj; pronađene predmete i isprave (predmeti i isprave se mogu predati i u najbližoj policijskoj postaji).
Nakon saznanja o pronalasku, odnosno nakon primljenog poziva, građanin pronađene predmete može preuzeti osobno ili uz valjanu punomoć, uz predočenje identifikacijske isprave i 20 kuna upravnih pristojbi.

Radom Službe upravlja voditeljica.
 
Sve potrebne informacije mogu se dobiti na brojeve telefona:
 
Odjel za upravne poslove: voditeljica, tel: 347-402,
 • Referada za osobne iskaznice tel: 347-452,
 • Referada za putovnice tel:347-398,
 • Referada za vozačke dozvole tel:347-407,
 • Referada za registraciju vozila tel:347-456,
 • Referada za oružje tel: 347-305,
   
  Odjel za državljanstvo i statusna pitanja stranaca - voditeljica tel:347-440,
 • Referada za dozvole i rad stranaca tel:347-442,
 • Referada za državljanstvo tel:347-443,
   
   
  Pisarnica, voditeljica  tel:347-441.
   
.